Atlasz voltam

Atlasz.

Atlasz.

Elcsángáltunk Gyimesbe

2011. szeptember 24. - Atlasz.

Határok, harcok, hitek

Határok, harcok, hitek

Határvidék volt ez, a Magyar Királyság keleti szélén, kívül a Kárpát-medencén. A török hódoltság idején előfordult, hogy a moldvai vajda birtokolta, hogy földesúrként-e, vagy szultáni kegy jóvoltából – mindegy. Nem tudhatja, csak a Történelem Ura.

Gyimes Erdély és Moldva között

Sokan jöttek, csángáltak ide az elmúlt századokban rejtekezés szándékával. Vétkesek, ártatlanok. A Keleti-Kárpátok völgyei befogadták az adóztató, büntető, katonákat szedő államhatalom, a földesúri önkény menekültjeit, akik vagy idáig, vagy tovább vándoroltak. Kemény életük volt idefent a gyimesi csángóknak.

Útvonalvázlat

A csíkszentdomokosi közbirtokosság havasi legelőitől a korábban látogatott gyergyódomokosi (Dǎmuc) esztenától a 127A jelű úton Hosszúrézen (Huisurez) át délkelet felé autóztunk. Az útirányt a turista látványosságok térképe szélén, az északkeleti Békás-szorostól Gyimesbükk felé húzott elméleti egyenesen képzeljük el. Cél: a gímszarvasok földje, a gímes.
A Tatros (tatáros) folyócska a Terkőtől és a Nagyhagymástól délre, a Csíki-havasokat észak felől sarlós ívben megkerülve folyik a Szeret felé. Ebbe a völgységbe gyakorta érkeztek keletről kalandozó tatárok, hogy aztán végigdúlják Erdély alacsonyabb fekvésű tájait, öljék, elhurcolják és késztessék tömeges elvándorlásra a székely-magyar lakosokat.

HMKK fotótábor Cseke engedélyével

Amerről a Tatros jön, az a felső, amerre folyik, arra volna az alsó lok. A szláv szó völgyet, a román lunca rétet, legelőt, síkot jelent. A szoros alsó kijáratánál azonban Gyimesalsólok nincsen, románul Ghimeş-Făget, magyarul Gyimesbükk a település neve. Feljebb és beljebb, visszautunkban Csík felé majd Gyimesközéplokon és Gyimesfelsőlokon haladunk keresztül. Minden év júliusának utolsó hetében Gyimesközéplokon rendezik meg a híres Gyimesi Tánctábort. Láttuk a záró ünnepre gyülekezőket. A csángó ember, saját vallomása szerint "minden alkalmat megragad, hogy rúghasson a fenekihez".


Gyergyódomokost, ahonnan jöttünk, Neamţ, Gyimesbükköt egy másik regáti megye: Bacău, azaz Bákó tudhatja magáénak. Az átszervezést a helytörténész, Bilibók Ágoston az 1950-es rajonosítás idejére tette, mások szerint a Kárpátok Géniusza realizálta. Mi úgy tudjuk, hogy a Gyimest – Ghimeşt - alkotó három falut: Gyimesbükköt, Magyarcsügést és Kosteleket 1963-ban csatolták Bákó megyéhez. Közvetlenül a moldvai Ágasról irányítják őket. A távolság kb. 14 km, az út rettenetesen rossz, az árvizek az ágasi hidakat is elmossák. A Gyimesekből nagyon nehezen, Magyarcsügés felől, az egykori I. világháborús hadiúton közelíthető meg Ágas. A megyeközpont nem a 48 kilométerre eső Csíkszereda, hanem a háromszor ilyen messze lévő moldvai Bacău.

A demokráciákban komoly szerepet visznek az önkormányzatok: olcsók, hatékonyak. Mondom: a demokráciákban. De a megyehatár a betyár-pandúr világban is jelentőséggel bírt. Az egyik megye pandúrjai nem üldözhették a haramiát a másiknak a területén – hacsak nem érvénytelen térképet használtak, mint az amerikaiak a belgrádi kínai nagykövetség lebombázásakor. Abban a betyár-kurva világban pedig, amelyben a bizantínus pragmatizmus minden apró lehetőséget megragad a bekebelezésre – miért volna kivétel egy-egy kis falu lakóinak érdeke, azaz élete? Az impériumváltás kicsinyre nem tekint.

Székely megyék határainak változásai


A román államrezon, legyen a működtetője akár a parlamentarizmus többpártrendszere, akár az államszocializmus Sztalin-i vagy Ceausescu-i változata – a beolvasztás érdekében a közigazgatási átszervezéseket épp úgy felhasználja, mint az összes többi hazug, saját érdekeire sem tekintető nacionalista rendszer. A különbség talán a szemtelen arroganciában, a kicsinyességben rejlik, amellyel akkor is üt-vág, lesújt, ha az égadta világon semmi nem fenyegeti. Mint a részeg kocsmai verekedő, akinek az agya néhány hívó szóra van beprogramozva: potya = jó, hitel nincs= rossz, másként beszél = ütni rajta!

Azért voltak itt másféle harcok is, nem csak kocsmai bicskázások. Az 1944. augusztus 23-i román átállás után két nappal a front elérte Gyimest. A 32. számú határvadász zászlóalj a környező hegyeken elhelyezett erődszázadaival augusztus 31-éig minden támadást visszavert. Megakadályozta az előrenyomuló túlerejű szovjet gyalogság utánpótlását. Szeptember 10-én – német egységgel és felbomlott székely határőr zászlóaljak katonáival megerősítve – még megpróbálták a szovjeteket visszaverni. Másnap, mivel az ellenség mögöttes területeiket is elfoglalta, parancsot kaptak a visszavonulásra. Ezután Görgényorsovától nyugatra ismét zászlóalj kötelékben harcoltak, de szeptember végére század erejű harccsoporttá fogytak, a zászlóalj megszűnt.


Katonadalok Sebő Ödön és zászlóalja emlékére

A küzdelmet az akkor 24 éves főhadnagy Sebő Ödön A halálraítélt zászlóalj című könyvéből és Szabó József János hadtörténész kutatásaiból lehet megismerni.

Másféle harc folyt – a békességnek színe alatt – a Pfaff Ferenc által még az impériumváltozás előtt épített, a szegedivel és a fiumeivel vetekedő gyimesi vasútállomás közelében.

Gyimesbükki vasútállomás képeslapon

Itt található a település legnagyobb temploma. Megépítése a tragikus sorsú Dani Gergely (Lemhény, 1923. június 14. – Gyimesbükk, 1983. január 4.) esperes-plébános nevéhez fűződik. Húszgyermekes földműves családból származott. 1952-ben szentelték pappá. Hamarosan Gyímesbükkre került, ahol Ceausescu diktatúrájával dacolva 1973 és 1976 közt templomot épített, s azt 1976. október 17-én fel is szentelték!

Gyimesbükki katolikus templom

Midőn ránk hozták / Gyógyítónak a Háborút, a Rémet / Sírjukban is megátkozott gazok, Ady Endre jajongta el,hogy …még a Templomot se építettük föl. Dani Gergely ötven év múlva felépítette a maga részét!

A költemény textusa »És áll (az előbbieknek) helyébe egy utálatos,... és békességnek színe alatt csalárdul cselekszik azzal, és elmenvén győzedelmet vészen kevés néppel..«Dániel könyve 11. 1963-ban megvalósulni látszott: a község iskoláiban egyik napról a másikra át kellett térni a magyarról a román nyelvre. Az osztálytermekben kiírták, hogy a szünetben sem szabad magyarul beszélni, a román tanárok a magyar beszédért pofonokat osztogattak. Dani Gergely a hittanórák leple alatt magyar nyelvet és irodalmat oktatott. Ezért a román titkosszolgálat meghurcolta, bántalmazta. ,,Nem lelkesedett a sarlóért és kalapácsért. De szerette az üllőt, mely állta a kalapácsot és nem ütött vissza, de minden ütésre keményebb lett”.

Dani Gergely tisztelendő úr a szentmise leckéjének felolvasása közben, hatvan éves korában adta vissza nemes lelkét Teremtőjének. Egészségével és életével fizetett azért, hogy megtartsa a templomot s az iskolát.


Az őrház a két híddal

Gyimes leghíresebb emlékhelye azonban nem az új templom, nem a moldvai határon Bethlen Gábor építette Rákóczi-vár romja, vagy az impozáns állomás, hanem egy vasúti őrház, a harmincas számú.

A legkeletibb őrház

Hídavatás 2011Nem kicsiny a forgalom az előtte futó pályán azóta sem, hogy a CFR megszüntette az itteni bakterságot. A MÁV legkeletibb őrháza enyészetnek indult. Deáky András ebbe nem nyugodott bele. Az épületet anyagáron megvette, majd az önkormányzat és számos más támogató segítségével vasúttörténeti múzeumként helyreállíttatta. Újjávarázsolták a Tatros-hidat is.

A Tatros közúti hídja

Nagy szeretettel gyűjtötte Bilibók Ágoston, gyarapítják és gondozzák követői:

Múzeum Gyimesbükkben

Legnagyobb forgalom pünkösdkor van, amikor a Székely gyors és a Csíksomlyó expressz utasai és az emlékező, ünneplő helybeliek népesítik be a környéket.

"011 - Két vonat Gyimesbükkbe!

A vasúti őrház környéke folyamatosan szépül, gyarapszik, egész évben várja a látogatókat. Aki idejön, nem csak a múltat, hanem a gyimesi csángók teremtő erejét is szemléli, amely erősen hat az elkényelmesedett anyaországiakra.

A Székely Gyors érkezése 2011-ben

Megtekinthető a bakterház sarkánál a magyar koronát formázó bunker.

Bunker

Felhághatunk a Tatros völgye fölé a várromhoz, amely századokig az itteni kereskedelmi forgalmat vigyázta.

A szerző a vár fokán

Átpillanthatunk az egykori Ókirályságba, a Palánkához tartozó Pipás – Popoiu – román falura.

Látkép a Gyimesekből kifelé

Széttekinthetünk a hegyoldalakra, patakvölgyekre, az itt élt s halt emberek, magyarok, csángók, románok, oroszok és ki tudja még kiknek az emlékhelyeire.

A kontumáci kápolna mellett közülük sokaknak állítottak emléket...
Kontumáci kápolna


 

 

 

 

 

„Hazafelé”, Gyimesfelsőlokon ma is jó állapotú, három hónap alatt épített, Mátyás István által tervezett laktanyák és tiszti lakások láthatók.

Laktanya, templom Gyimesfelsőlokon

Október 25-én a román hadsereg napját, Észak-Erdély román visszafoglalását ünneplik majd bennük. Nyilván ortodox istentisztelet is lesz a laktanya-templomban is. A Történelem Ura így akarta.

Gyimesben nem az együtt élő románság ellenében, hanem önmagával szembenézve ünnepel – templommal, iskolával, zarándoklattal – az a nemzet, amely a kis magyar világ idején értette meg először, hogy összetartozik. Hatása alá kerülsz, ha akarod, ha nem.

Fügés-tető

Ha a Fügés-tetőn megállsz, neked súgnak a fenyvesek, az esztenák, völgységek. Dsida, Reményik, Tamási – és igen – Wass Albert szavaival, és azokon túl, halhatatlan nyelven. Sehol másutt a világon nem szólítanak meg úgy a hegycsúcsok, a lankák és patakok, mint itt. Sugárzásuk felfedezteti bennünk az  azonos hullámhosszra hangolt, már-már elfelejtett vevőkészülékeinket.

A bejegyzés trackback címe:

https://atlaszblog.blog.hu/api/trackback/id/tr38266158

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

13118 2011.09.24. 14:23:03

hm. Zerkula János, a vak prímás ...

60145 2011.09.24. 14:37:43

1. Hmmmm: Nem akárkit linkeltem be!

205707 2011.09.24. 14:42:15

Kösz, Atlasz. Jólesett. Kiváló munka, nem kevésbé kíváló képiséggel. Mentegettem.. Az egészet menten megettem. Nem-is-annyira-pipaszár lábaidat is megcsodáltam. Azért a háttér se semmi...

13118 2011.09.24. 14:48:02

bizony, nem akárki volt a prímás.

60145 2011.09.24. 14:53:44

3. purim: Egykor pipás, most pipaszár - csak a személyes hitelesítés kedvéért. Érdemes a kéken megjelent félvastag linkekre kattintani! Köszönöm a látogatást!

210292 2011.09.24. 15:32:39

Elolvastam! ... Remek! - Nincs mit hozzátenni! :)) ! ...., igen! - AZ A 30-as Őrház! ....

60145 2011.09.24. 16:18:44

6. Nyifu1: Köszönöm, hogy itt jártál!

Klári 2011.09.24. 17:17:48

Gyönyörű, szép még képeken, szövegben is, hát akkor a valóságban! Nagyon tetszett a katonadal, sok ilyent hallgatok, fiam hagyományőrző, pontosan ugyanolyan a hagyományőrző egyenruhája mint a képen lévőké.

60145 2011.09.24. 17:35:43

8. Klári: Örülök a jó szónak, s csak azt kívánhatom, személyesen is menj el Gyimesbe!

Klári 2011.09.24. 18:29:24

9-re Nagyon szeretnénk, tervben van. 2009 ben voltunk Erdélyben, testvérfalunk Csikszentmárton. Onnan jártunk kirándulni, Csiksomlyó, Csikszereda, Szent-Anna tó, Mohosi tőzegláp, Gyilkostó, Békás szoros, Madéfalva, Nyergestető, Tusnádfürdő, hazafelé, Korond, Parajd és a Királyhágó. Erdélyország tündérország, örök emlék marad.

60145 2011.09.24. 18:54:24

10. Klári: Nagyon szép, gazdag program lehetett!

15138 2011.09.24. 20:21:42

Kedves Tanár úr, Nagyon jó óra volt. :)

60145 2011.09.24. 20:41:39

12. Nefelejcs: Jó anyagból jó szívvel készült, így is fogadtad. Köszönöm!

210560 2011.09.24. 21:08:09

kedves Atlasz nagy kedvencem Zerkula és az Ő művészete, legutóbb itthon láttam, hallgattam a Zerkula zenekart, hiszen vannak követői, tisztelet övezi emlékét a legendás zenésznek. Otthonában és másutt is elsősorban a feleségével lépett fel - egy élő előadáson volt szerencsém látni őket, amint a felesége felvezeti a színpadra párját úgy, hogy Zerkula asszonya vállára tett kézzel, lassan lépdelt fel a színpadra. Nagy élmény volt őket hallani. Nagyon kellemes emlékezést szereztél nekem az általam is látogatott helyszínek visszaköszönnek, mint ahogy írod a fenyvesek suttogását hallom képeid láttán, szavaid nyomában hallom a zenét és a gyimesi lankákat látva szinte érzem a virágok és a széna illatát...Jaj ! Asszem megint ellátogatok - akár csak néhány napra is, de beütemezem - feltöltődni, élményeket gyűjteni, emlékezni :) Hiába no...vannak vidékek, legbelül Atlasz, gratulálok a remek posthoz, a sok értékes információt köszönöm Fanny

60145 2011.09.25. 07:14:39

14. Fannyvár: Milyen jó, hogy a közös élmények áttételesen is felerősödnek! Akkor, ha Vannak vidékek - legbelül!

12635 2011.09.25. 10:04:55

Nagyon szép, tartalmát tekintve is gazdag írás.

15138 2011.09.25. 10:09:44

Én még nem voltam Romániában (Erdélyben sem), érdekel, hogy mit láttál. Az igényes anyagokra meg ki vagyok éhezve, ugye. :)

60145 2011.09.25. 11:01:07

16. gordius: Köszönöm az elismerést!

60145 2011.09.25. 11:09:02

17. Nefelejcs: Jó olvasni, hogy érdeklődést ébresztek és hatással lehetek - nem akárkire! Még jobban örülnék, ha ezek után Ti is felkeresnétek egyszer a Fügés-tetőt!

205707 2011.09.25. 12:32:16

Klári, irígyellek... Atlasz, most már elmondhatod: NEM ÉLETM HIÁBA!. S ezt nem csak a kommentek igazolják, de az is, hogy a Szerki. "csúcsra járatta" postodat. Gratulálok.

60145 2011.09.25. 13:01:36

20. purim: Szeretem az iróniát! A kommentet és a gratulációt is: az ember esendő...

Klári 2011.09.25. 15:04:49

Kedves Atlasz! Inhon vannak gyemekeink, búcsu van nálunk. Fiamnak megmutattam a posztodat. Neik is nagy örömet szereztél, Ő is többször végigjárta azokat a helyeket ahol Te jártál. A Katonadalok bejátszásnál lévő hagyományörzők a batártai, Szolnokiak.

60145 2011.09.25. 15:37:01

22. Kedves Klári: Nagyszerű lehet az ünnepet együtt tölteni, közösen megélni. Mindig tisztelem azokat, akik, mint a hagyományőrzők, vagy a táncosok - mondjuk Kalotaszentkirályon - művelik a csodát, és nem csak magyarázzák, mint én. Mentségem a személyes kötődés, ezért tettem énblogba és nem a Hatkilóba, a Hordóba. Az előzményt és a folytatást is ajánlom figyelmedbe! http://atlasz.nolblog.hu/archives/2011/09/20/Az_esztenan/

205707 2011.09.25. 15:41:48

Megkérdezhetem Atlasz, mi volt ez a mászkálósdi (bár sohasem ósdi), túristáskodás? Netán idegenvezetés?

23353 2011.09.25. 15:44:56

Nagyszerü összeállítás. Élvezettel olvastam. Gratulálok. Olvasván kedvem tellett hogy egyszer meglátogassam ezt a vidéket.

60145 2011.09.25. 15:58:55

24. purim: Mindent a maga idejében! Addig is: ajánlom figyelmedbe a következő, littlének írtakat!

60145 2011.09.25. 16:03:06

25. little: Örülök soraidnak, annál is inkább, mert ha úgy gondoltad, bíráltál is. Az érdem, ahogy erre Purim ráérzett, azé, aki mindezt megmutatta nekünk: több volt, mint szállás és idegenvezetés: levente@malomfogado.ro, levente@malomfogado.hu

Klári 2011.09.25. 20:25:10

23-ra Köszönöm a linket Atlasz! Akkor is olvastam, mikor felraktad. Mindig olvaslak, szeretlek olvasni!

60145 2011.09.25. 20:42:26

28. Klári: No, ez kellemes meglepetés volt! Szép estét!

Klári 2011.09.25. 20:47:31

29-re Köszönöm, de miért vagy meglepve?

60145 2011.09.25. 21:55:41

30. Klári: Nem tudom, ki vagy, nem tudtam, hogy olvastad a blogomat, ez most a meglepetés.

205707 2011.09.26. 07:37:15

Nem kívánok kibicként kotnyeleskedni kedves Atlasz, de tetézné meglepedésedet, ha két Klárink közül, kiderülne valamelyikről....-))

Klári 2011.09.26. 08:06:39

32-re Mi derülne ki paplanyos, ezer nevű?

205707 2011.09.26. 08:22:45

33-ra: az lenne az igazi meglepetés, ha rólad kiderülne, hogy a két Klári (akiket ismerünk) valamelyike vagy. Egyébként azt nem tudom, "paplanyos" mennyire kaméleon, de engem senki mással nem szokás összetéveszteni, önazonos vagyok. Ezt Atlasz is igazolhatja. De nem haragszom téves feltételezésedért.

60145 2011.09.26. 09:43:45

33. Klári, 32 34. purim: Csak ámulok! És én sem haragszom :-)

15138 2011.09.26. 10:41:10

Klári. :)

13005 2011.09.26. 11:40:49

Hányszor lehet ezt az élvezetes olvasmányt újra elővenni? :)))

60145 2011.09.26. 12:43:06

37. georgia41: Az emlékek nem halványulnak. Ha a Tieid sem, annak igazán örülök! A Blogszigeten tettem fel először, mert Atlasszal - hívásra - kétlaki lettem. Itt már nem teszem fel még egyszer, és én nem küldöm a Facebookra sem. Ha valaki megteszi, az az ő lelkén szárad!

13005 2011.09.26. 14:15:01

Atlasz, nagy kár lenne, ha azt, ami szép, hagynánk elveszni! A Facebook-ról épp 5 perce távoztam végleg. A Szigeten és itt is mindig visszatérő hűséges olvasód maradok! :)

60145 2011.09.26. 14:36:05

39. georgia41: Örülök mindig, ha jelzed ittjártadat, egyébként meg ez a bejegyzés nem is ugyanaz, mint a korábbi: igazítottam rajta kicsit. Én nem tartom a Facebookot blogfelületnek, ezért ott ritkán nézelődöm és kommentelek, de ízlések különböznek. Mostanában érnek meglepetések, ilyen a távozásra vonatkozó döntésed is! http://www.youtube.com/watch?v=P3OQfsQGZ-M

13005 2011.09.26. 14:53:38

:DDD Mindenre számítottam, csak egy tangóra nem... Valóban nem blogfelület a facebook, és nagyon vegyes, felületes, nem nekem való.

78126 2011.09.26. 20:50:43

Lehet olyat, hogy nem tudok kommentelni, csak : "itt járt Anemone" ?

60145 2011.09.26. 21:04:52

42. Anemone, Te nem ismersz lehetetlent! (Anton ilyenkor tett pontot, néha követem ebben).

158368 2011.09.26. 21:25:20

Több ízben is jártam Gyimesbükkön,nagyon jó volt olvasni ezt a szép írást. S ha valaki ezt Gyimesből is olvasná,annak csak annyit üzenek:"Sárgarigó,darázsfészek / Kajzer Miklós sose részeg/ Csak a lépést cifrázza! Ezután pedig következik az,hogy: messzi van a nyirigyházi kaszárnya...

60145 2011.09.26. 22:09:49

44. hecketaper: Csíkban biztosan olvassák! Jól hallom: Mintha egy húron pendülnél a gyimesiekkel!

60145 2011.09.27. 17:29:51

46. marja: Bizony, Neked való vidék ez! Van lövésem róla!
süti beállítások módosítása